Thermografie meer informatie

Een infrarood camera kan ‘hot spots’ in beeld brengen. De ‘rode vlaggetjes’ voor vochtige isolatie die corrosie in de hand werkt. Corrosie onder isolatie is een grote bedreiging voor de industrie. Corrosie kan immers leiden tot lekkage met mogelijk ongeplande shut downs van installaties of installatieonderdelen tot gevolg. Om te controleren op deze atmosferische corrosie worden leidingen periodiek uitgepakt, gecontroleerd op corrosie, indien nodig gerepareerd, en weer opnieuw geïsoleerd. Steigerbouw is noodzakelijk voor de bereikbaarheid. Herstel is dus een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Thermografie biedt hier de mogelijkheid om periodieke minder omvangrijke inspecties uit te voeren.

Bronvermelding: Isolatie vakblad 65

Uitgebreidere info thermografie:
Warme isolatie ziet infrarood-thermografie als een zeer bruikbaar middel om economische verbeterpunten van isolatie in beeld te brengen. Doorgaans hebben probleemgebieden betrekking op isolatiedelen die meerdere keren gedemonteerd en opnieuw geïnstalleerd zijn en op niet-geïsoleerde appendages zoals kleppen, afsluiters en flenzen. Gebruik van de infraroodcamera brengt dergelijke verbeterpunten eenvoudig aan het licht zodat direct maatregelen getroffen kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een demontabele isolatie box of isolatiematrassen.

Bronvermelding: Isolatie vakblad 65

Direct contact opnemen

Bekijk hier ook onze andere specialiteiten!

Industrie isolatie

Dienst1

Koude isolatie

Dienst2

Geluidsomkasting

Dienst3

Utiliteits isolatie

Dienst4

Prefab plaatwerk

Dienst5

Brandpreventie

Dienst6

Isolatie Bedrijf Nijmegen beschikt over een VCA certificaat